Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi
Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi
Proje Faaliyetleri

- Türkiye’de Binaların Enerji Verimliliğiyle ilgili mevcut durumun incelenmesi
- Bina Enerji Performansı’nın (BEP) uygulanmasını destekleyecek insan kaynakları stratejisinin geliştirilmesi
- BEP’in iyileştirilmesine yönelik bir stratejinin hazırlanması
- Kilit ortaklarla (Bakanlıklar, Bankalar, Kamu Kurumları, Belediyeler, vb.) işbirliklerinin geliştirilmesi
- “Bina tipolojileri” ile ilgili tanımların geliştirilmesi ve bir bina veri envanterinin oluşturulması
- Binaların yaşam süreleri boyunca sergileyecekleri enerji performansını ekonomik açıdan değerlendirmek üzere basit bir enerji performansı simulasyon aracının geliştirilmesi
- Binalarda enerji verimliliği konusunda çalıştayların, eğitimlerin, bölgesel seminerlerin ve çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi, uluslar arası konferanslara katılım sağlanması
- Enerji tasarrufu sağlayacak yollar hakkında araştırma yürütülmesi ve mali destek sağlayacak kaynakların belirlenmesi
- Mimarlık ve mühendislik öğrencileri arasında binalarda enerji verimliliği konulu bir yarışma düzenlenmesi