Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi
Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi
Projenin Amacı

Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi’nin amacı, Türkiye’deki mevcut ve yeni binaların enerji verimliliğini konu alan mevzuat ve kurumsal çerçeveye ilişkin boşluk ve ihtiyaçların ele alınmasıdır. Proje, söz konusu mevzuatı ve kurumsal çerçeveyi Avrupa’da uygulamaya konulan en yeni politika ve direktiflerle, özellikle de 2010 yılında yayınlanan Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) ile uyumlu hale getirmeyi de hedeflemektedir.

Enerji verimliliğinin hedef gruplar arasında etkin şekilde tanıtılabilmesi ve uygulanabilmesi için olası bütün engelleri – yasal, mevzuatsal, kurumsal, finansal, farkındalık ve uzmanlığa ilişkin, vb. – eş zamanlı olarak ele alacak bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim bu engellerin her biri, enerji verimliliği için hedeflenen yatırımların gerçekleştirilmesi önünde engel teşkil edebilir.

Bu proje, geçmişte yürütülen enerji verimliliği projelerinin yarattığı kapasite ve deneyimi temel alacak ve bir sonraki adımda özellikle inşaat piyasasına odaklanacaktır. Bu süreçte, merkezi hükümetin ve belediyelerin yanı sıra konut sahipleri ve yöneticileri ile hizmet sektörü binalarının sahipleri ve yöneticileri gibi yeni ortaya çıkan son kullanıcı grupların bu alana ilişkin ihtiyaçları göz önünde bulundurulacaktır.